Contractvrij

Ik werk grotendeels zonder contracten met zorgverzekeraars. Dat betekent dat je afhankelijk van het type basisverzekering dat je hebt afgesloten, mogelijk een gedeelte van je behandeling zelf moet betalen. Hieronder lees je daar meer over. Praktisch betekent dit dat je de facturen zelf aan de praktijk betaalt en vervolgens indient bij je zorgverzekering.

Voor 2024 heb ik wel een contract afgesloten met zorgverzekeraar DSW. Wanneer je bij DSW, Stad Holland of InTwente verzekerd bent heb je recht op volledige vergoeding van je behandeling (wanneer je behandeling valt binnen verzekerde zorg) Declaraties verlopen in dat geval rechtstreeks met de verzekeraar.

Hoeveel vergoed mijn zorgverzekering?

Psychotherapie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeringen en wordt in de meeste gevallen vergoed door de zorgverzekeraar. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een kortdurende behandeling, de Generalistische Basis GGZ (BGGZ) en de langer durende behandeling, de Specialistische GGZ (SGGZ). De duur van gespecialiseerde behandelingen varieert sterk en is afhankelijk van de ernst van de klacht en de tijd dat de klachten al bestaan.


Voor de vergoeding die je krijgt van je zorgverzekering maakt het uit welke zorgverzekering je in 2024 hebt gekozen. Wanneer je een restitutiepolis hebt, heb je vrije keuze van zorgverlener en dan word je behandeling bij mij voor 90-100% vergoed. Wanneer je een naturapolis hebt gekozen krijg je een bepaald percentage vergoed. Welk percentage dat is, kun je navragen bij je zorgverzekeraar. Deze percentages liggen over het algemeen tussen de 60% – 85%. Het is raadzaam om bij twijfel contact op te nemen met je verzekeraar om je vragen over de vergoeding te stellen. Het is je eigen verantwoordelijkheid om je voldoende te laten informeren. Dit om te voorkomen dat je achteraf geconfronteerd wordt met mogelijk vervelende financiele consequenties.


Om je rekening te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar (verzekerde zorg) moet er voldaan worden aan een aantal eisen. Zo moet er een verwijsbrief van je huisarts zijn en er moet sprake zijn van een DSM 5 classificatie die in aanmerking komt voor vergoeding.

Hoeveel kost je behandeling?

Vanaf 2022 wordt er binnen de GGZ gewerkt met het zorgprestatiemodel. Meer informatie over het zorgprestatiemodel is hier te vinden.


Omdat de tarieven afhangen van verschillende factoren kan vooraf niet eenduidig genoemd worden wat het tarief van een geheel traject is. Het tarief van de sessie is afhankelijk van het soort sessie (diagnostiek of behandeling), de functie van de behandelaar en de lengte van de sessie. Ik hanteer de tarieven die vastgesteld zijn door de NZA. Deze tarieven kun je vinden in de tarievenzoeker, waarbij gerekend wordt met de tarieven van Ambulant Kwaliteitsstatuut sectie II.


Het traject start altijd met een aantal diagnostiek consulten van 45-60 minuten (de intake en het advies) en zal daarna waarschijnlijk overgaan naar behandeling, tenzij anders met je overlegd. Over het algemeen zullen behandelsessies 45 minuten duren, maar dit kan zeker ook afwijken (bijvoorbeeld bij EMDR sessies die 90 minuten kunnen duren). De intake is onderdeel van de behandeling. Wanneer er na de intake afgerond wordt volgt een factuur voor de intake. Evaluatiemomenten gedurende de behandeling worden gezien als diagnostiek-consulten.


Voor de behandeling van gezondheidsklachten die niet (meer) onder de verzekerde zorg vallen, geldt dat je deze behandeling zelf moet betalen. Ook hierbij hanteer ik het NZA tarief.


Indien je de zorg wilt declareren bij de zorgverzekeraar is er altijd sprake van een wettelijk eigen risico. In 2024 is dit €385. Wanneer het traject doorloopt in 2025 geldt opnieuw het eigen risico. Het kan dus zijn dat je eigen risico twee maal wordt verbruikt.

Wanneer krijg ik een rekening?

Je ontvangt maandelijks een factuur voor de sessies die ik in de voorgaande maand heb verzorgd. Deze factuur dien je binnen 14 dagen te betalen aan de praktijk. Indien de factuur niet tijdig is betaald (ongeacht de reden) zal dit met je besproken worden en kan eventueel de behandeling (tijdelijk) stilgelegd worden totdat de factuur is voldaan.

No show beleid / afzeggen

Er moet één werkdag (tenminste 24 uur, het weekend niet meegerekend) voor de dag van de afspraak worden afgezegd. Wordt een afspraak binnen 24 uur voor de afspraak afgezegd dan wordt er een rekening gestuurd van 75 euro. Deze rekening kun je niet declareren bij de zorgverzekering.


Psychotherapiepraktijk Kersbergen hanteert de betalingsvoorwaarden van de LVVP.

Contact

Praktijk adres

Kloosterstraat 6, 5121 EL Rijen

Telefoon

Mobiel: 06-43773080