Aandachts­gebieden

Moeilijke periodes horen bij het leven en meestal ben je zelf in staat om deze problemen op te lossen. Soms blijven klachten langer bestaan en lukt het niet deze alleen of met hulp van je omgeving op te lossen. Dan kan een psychotherapeut een uitkomst bieden. We onderzoeken samen wat nodig is om jouw klachten te verminderen.


De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan zijn heel verschillend. Veelal is er sprake van negatieve gedachten en gevoelens die een prettig contact met jezelf of anderen in de weg staan. Je bent je niet altijd bewust van deze gevoelens en gedachten, maar ze kunnen van grote invloed zijn en behoorlijk vast gaan zitten.

Welke klachten behandel ik

 • sombere stemming en depressie
 • piekeren
 • angst- en paniekklachten
 • AD(H)D
 • gebrek aan zelfvertrouwen
 • moeite met het aangeven van grenzen
 • assertiviteitsproblemen
 • onzekerheid in het contact met anderen
 • overmatig perfectionisme/ hoge eisen stellen
 • rouwproblemen
 • klachten als gevolg van een traumatische gebeurtenis
 • burn-out
 • steeds in conflict raken met je omgeving
 • levensfaseproblemen
 • bepaalde problemen die zich telkens herhalen

Welke klachten behandel ik niet

Ik behandel geen psychiatrische klachten zoals psychose en schizofrenie of mensen bij wie sprake is van ernstige verslavingsproblematiek. Ook als je regelmatig zoveel last hebt van je klachten dat je vaak buiten kantoortijden een beroep op de therapeut moet doen, kun je beter binnen een GGZ-instelling worden behandeld.

Als je twijfelt of je bij mij terecht kunt, stuur mij gerust een email.


Naast bovengenoemde klachten hebben psychische klachten rondom zwangerschap of in de periode na de bevalling mijn interesse en heb ik mij daar ook verder in verdiept. Ik werk voor dit specifieke aandachtsgebied ook samen met een aantal collega's in de regio om zodoende de zorg in deze kwetsbare levensfase te kunnen optimaliseren.

Behandel­proces

Om je aan te melden kun je het aanmeldformulier invullen en opsturen. Daarna volgt een telefonisch gesprek van ongeveer 30 minuten. Tijdens het telefoongesprek maken we samen een eerste beoordeling of je bij mij aan het goede adres bent. Indien dat het geval lijkt, dan word je op de wachtlijst geplaatst. Indien niet, dan kan ik met je meedenken over beter passende hulp.

Als je de kosten door je verzekering vergoed wilt krijgen, dien je een verwijsbrief van je huisarts te hebben. Let goed op dat de verwijsbrief correct aangeeft dat het om gespecialiseerde GGZ of eventueel om generalistische basis-GGZ gaat. Zie verder kosten en vergoedingen.


Als je vragen hebt kun je uiteraard vrijblijvend contact opnemen met de praktijk.

De wachtlijst voor intake en behandeling van zowel BGGZ als SGGZ is momenteel gesloten vanwege drukte in de praktijk. Wanneer het weer mogelijk wordt om je aan te melden zal dat hier vermeld worden. (laatste actualisatie; februari 2024)

Tijdens de eerste bijeenkomsten (intakefase) kijken we wat de problemen zijn en brengen we achtergronden, oorzaken en andere relevante factoren in kaart. Daarna maken we een behandelplan, waarin we afspreken wat we gaan doen (doelstellingen) en hoe we dat gaan doen (methode). Dat geeft houvast voor de behandeling maar het is niet beperkend bedoeld: het plan kan uiteraard aangepast worden als dat nodig is.

Ik geloof niet dat één benadering geschikt is voor alle soorten problemen. Per behandeling kijken we samen welke benadering het beste bij jou en jouw probleem past. Vaak komt het er overigens op neer dat ik tijdens een behandeling integratief werk, dat wil zeggen dat ik afwisselend gebruik maak van verschillende invalshoeken. Hieronder tref je een korte beschrijving aan van psychotherapie in het algemeen en van benaderingen/methodes die ik geregeld gebruik.

psychotherapieBehandel­mogelijk­heden

Psychotherapie is bedoeld voor de behandeling van psychische klachten door middel van gesprekken met een psychotherapeut. Door de gesprekken worden structurele veranderingen beoogd in hoe je je voelt, gedraagt of denkt. Belangrijk is dat een psychotherapeutische behandeling niet iets is dat je op een passieve wijze “ondergaat”. Je zult je zelf moeten inzetten om veranderingen te bewerkstelligen, met andere woorden, “je moet het zelf doen”. In psychotherapie hoef je het echter niet alleen te doen: de psychotherapeut helpt, steunt, stimuleert en confronteert je in het proces van verandering.

Cognitieve gedragstherapie

Wanneer je vooral last hebt van allerlei negatieve gedachten, angsten en/of somberheid kan cognitieve gedragstherapie goed werken. 

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie die ervan uitgaat dat gevoelens, gedachten en gedrag met elkaar samen hangen. je gaat samen met de therapeut je denkgewoonten onder de loep nemen. Het doel van cognitieve gedragstherapie is het aanleren van helpende denkpatronen. Als mensen namelijk hun manier van denken veranderen, dan verandert ook hoe zij zich voelen. Er is veel onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van deze therapie en hieruit blijkt dat het effectief is bij het bestrijden van bijvoorbeeld angsten en depressie.

Schematherapie

Als je gedrag hardnekkige patronen laat zien en het niet lukt die te veranderen, als je met je gezonde verstand best weet wat je zou moeten doen, maar je gevoel niet meewerkt en je in een andere richting duwt, dan zou schematherapie wellicht een goede behandelvorm kunnen zijn. 

Uitgangspunt van de schematherapie is het idee dat iedereen overtuigingen (of schema’s) over zichzelf en andere mensen heeft ontwikkeld. Die schema’s bepalen vervolgens hoe we situaties benaderen en aanpakken. Een schema is als het ware een gekleurde bril waardoor we naar de wereld kijken. Als dit een negatief schema is, zoals bijvoorbeel “ik ben niet de moeite waard”, “iedereen laat me uiteindelijk in de steek” of “anderen maken misbruik van mij”, dan zorgt dat voor vertekeningen in het denken. Ze beïnvloeden je gedrag op een manier die voortdurend tot problemen leidt. Met schematherapie ga je deze schema's opzoeken en hierdoor leer je jezelf zodanig te veranderen, dat je beter voor jezelf en je behoeftes kunt opkomen.

Systeem betrekken

Ik vind het belangrijk om in de behandeling oog te hebben voor de mensen om jou heen.  

Je klachten hebben vrijwel altijd invloed op (de relaties met) de mensen om je heen en vice versa. Soms is het voldoende om hier samen over te spreken, maar het kan ook belangrijk en wenselijk zijn om (in overleg) de belangrijke mensen om je heen eens uit te nodigen bij een gesprek, zoals een partner, een familielid of een goede vriend of vriendin. Zo kunnen jij en je omgeving zich meer gesteund voelen wat ten goede komt aan jouw herstel.

Inzichtgevende therapie

Door inzichtgevende therapie leer je beter begrijpen waar gevoelens en patronen vandaan komen en kun je (vaak onbewuste) drijfveren gaan onderzoeken.  

Inzichtgevende therapie wordt ook wel psychodynamische of psychoanalytische psychotherapie genoemd. In deze therapievorm onderzoekt u samen met de therapeut wat er speelt in de relaties die u heeft met anderen, de relatie die u heeft met uzelf en hoe deze relaties samenhangen met uw oorsprong en levensgeschiedenis. Het gaat om het begrijpen waar gevoelens en patronen vandaan komen en om het onderzoeken van ( vaak onbewuste) drijfveren. De relatie met de therapeut is hierbij een belangrijk instrument, omdat de dingen die spelen in de relatie met de therapeut ook zullen spelen in relaties met anderen in uw dagelijks leven. Inzichtgevende therapie is meestal een langer durende behandeling.

EMDR

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.  

Na een ingrijpende gebeurtenis kunnen er psychische klachten ontstaan, zoals herinneringen aan de gebeurtenis, die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. EMDR kan helpen om deze klachten te verminderen.

Contact

Praktijk adres

Kloosterstraat 6, 5121 EL Rijen

Telefoon

Mobiel: 06-43773080